AKIL VE ZEKA OYUNLARI

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

AKIL OYUNLARI

Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Akıl  ya da Zeka oyunları” dır.

Zekâ Oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metot ‘u olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir.

Zeka Oyunları Nedir?

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.

Oyun Tabanlı Bilişsel Gelişim Programı (OTBGP) 14 Puanlık IQ artışı sağlıyor !

Selçuk Üniversitesi’nde Dr. Bengü Türkoğlu tarafından yapılan doktora tezinde, Türk Beyin Takımı’nın oyunları ile oluşturulan Oyun Tabanlı Bilişsel Gelişim Programının(OTBGP) çocuklarda 14 puanlık IQ artışı sağladığı araştırıldı. Ön Test/Son Test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılarak daha önce bu oyunlarla tanışmamış 22 çocuğa 12 hafta boyunca, haftada 2 gün ve günlük 1 saat olmak üzere toplam 24 saat “düzenli ve kontrollü” olarak uygulanmıştır. Deneme grubu çocukların ön test zekâ bölümü puan ortalamaları ile son test zekâ bölümü puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu ve bu farkın son test puanı lehine olduğu kaydedilmiştir. En önemlisi de bu programın deneme grubu çocukların zekâ bölümünde yaklaşık 14 puanlık önemli bir artışa yol açtığı tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda çıkan bulgulara dayanarak “Oyun Temelli Bilişsel Gelişim Programı”nın çocukların bilişsel gelişiminde etkili olduğu ve etkisinin de kalıcı olduğu belirlenmiştir.

Bengü Türkoğlu’nu yaptığı çalışmadan ötürü tebrik eder, alana katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

UC Berkeley Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Silvia Bunge ve ekibinin yaptığı çalışma sonucunda çocukların IQ gelişimi; haftada 2 gün 75’er dakika zeka oyunu oynayarak, her 15 dakikada bir yeni bir oyunla tanışarak sağlandı.

Bu çarpıcı çalışma “13$ Christmas Gift=13 Points Gain In Kids IQ” (13$’lık hediye=Çocukların IQ’sunda 13 puanlık artış) başlığıyla raporlaştırıldı.

Raporda ebeveynlere çocuklarına yılbaşında 13 liralık bir oyuncak yerine 13 liralık bir zeka oyunu hediye ederek, zekalarını geliştirebilecekleri konusunda tavsiye verildi.

Çalışmanın sonuçlarına http://www.nurtureshock.com/IQLeaps.pdf sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Zeka Oyunlarının Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu

Araştırmalar beyin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla öğrenimdir. Beynin bilinçli düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 20’li yaşlara kadar tamamlar. Bu durum, bilişsel becerilerin oluşmasında 4-12 yaş döneminde elde edilen kazanımların kalıcı olmasını sağlar.

Bu nedenle gelişmiş ülkelerin eğitim kurumları zeka oyunlarını eğitim sistemlerine “edutainment” (eğlenerek öğrenme) kavramıyla entegre ediyorlar. Çocukların özellikle matematik gibi sayısal alanlardaki becerilerini ve başarılarını artırmak için zeka oyunlarından faydalanıyorlar.

Yıllardır, eğitim sistemimizde ezbere dayalı bilgiler, gerçek düşünme yeteneğinden daha çok değer görüyordu. Ancak Türkiye’de, TBT’nin müfredatını hazırladığı Zeka Oyunları dersinin 2012 yılından bu yana ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulması, artık eğitim sisteminde de düşünen nesillere daha çok önem verildiğini göstermektedir.

Ancak dersin müfredata uygun şekilde uygulanması için öğretmenlerin zeka oyunları konusunda eğitilmesi ve sınıfların materyal eksiklerinin giderilmesi gerekiyor.

Zeka Oyunlarının Eğitime Entegre Edilmesi Neden Gereklidir?

MEB’in 2015-2019 Statejik Planı’nda Türkiye’nin kalifiye işgücü yetiştirme hedefi doğrultusunda “çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek” en önemli başlıklardan biri olarak yer alıyor.

2014 Aralık ayında gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şûrası Genel Kurulu’nda alınan kararlardan bir tanesi “Anaokulu eğitimi oyun temelli olacak…” olmuştur.

Zeka oyunlarıyla ilgilenen çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerileri sebebiyle ulusal sınavlarda daha yüksek puanlar elde ediyor.

Zeka oyunu soruları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nın (ALES), yüzde 16’sını oluşturuyor. Procter&Gamble gibi uluslararası ve ulusal birçok şirket işe alım süreçlerinde analitik düşünme ve problem çözme becerilerini test ediyor.

Türkiye kuvvetli müfredatına rağmen PISA gibi uluslararası testlerde çocukların analitik düşünme becerileri eksikliği sebebiyle sonlarda yer alıyor.

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin